Tämä DFC Nordic Oy:n tietosuojaseloste sisältää kuvauksen muun muassa siitä, mitä henkilötietoja keräämme ja miten näitä henkilötietoja voidaan käyttää.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on DFC Nordic Oy
Y- tunnus: 1998514-5
PL 710, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 29 b A, 20100 Turku
Puh +358 200 300 33
sähköposti: asiakaspalvelu@risicum.fi

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietoja kun rekisteröit/ilmoitat tietosi, haet lainaa, osallistut järjestämiimme markkinointikampanjoihin tai kilpailuihin, kun vierailet verkkosivustollamme ja kun olet yhteydessä asiakaspalveluumme. Voimme kerätä sinua koskevia henkilötietoja myös esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:ltä, väestörekisterikeskukselta sekä yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käyttö

Voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

a) lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen;

b) palvelutapahtuman hallinnointiin ja varmistamiseen;

c) palvelun toteuttamiseen ja kehittämiseen mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuva asiakaspalautteen käsitteleminen;

d) lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen;

e) asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallintaan, hoitamiseen ja kehittämiseen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa;

f) asiakasviestinnän toteuttamiseen, kohdentamiseen ja seurantaan;

g) hyvän asiakaspalvelun tarjoamiseen mukaan lukien yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin sähköpostiviestein asiakastyytyväisyyden ja sen selvittämiseksi, miksi palvelun käyttö/lainahakemuksen täyttö on mahdollisesti jätetty kesken;

h) analysointiin ja tilastointiin;

i) tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen;

j) DFC Nordic Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttamiseen, kohdentamiseen ja seurantaan mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille;

k) tietojen luovuttamiseen jäljempänä käsitellyn ja DFC Nordic Oy:n rekisteriselosteen (saatavilla osoitteesta https://www.risicum.fi/rekisteriseloste) mukaisesti; sekä

l) väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

Kerättävät henkilötiedot

Voimme kerätä ja säilyttää rekisterissämme tietoja:

a) nimestä, henkilötunnuksesta, yhteystiedoista, puhelinnumerosta, sukupuolesta, pankkiyhteydestä, kansalaisuudesta, siviilisäädystä, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärästä, asumistiedoista, asepalvelustiedoista, tulo- ja menotiedoista, asiointikielestä ja työsuhdetiedoista;

b) haetuista ja saaduista luotoista ja luottopäätöksistä mukaan lukien tiedot kesken jääneistä luottohakemuksista ja rekisteröidyn niissä ilmoittamista tiedoista;

c) annetusta asiakaspalautteesta;

d) asiakaspuhelujen nauhoituksista;

e) IP-osoitteesta;

f) laskutuksesta ja perinnästä;

g) suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista;

h) päätelaitteelle lähetettävistä evästeistä (ks. näistä tarkemmin jäljempänä);

i) ulkoisista tietolähteistä; ja

j) tietojen luovutuksista.

Luottotietojen tarkistus ja tarkastukset väärinkäytösten estämiseksi

Voimme käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä ja petostorjuntapalveluja tarjoavaa yritystä luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja voimme säilyttää tiedot kyseisistä tarkistuksista. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi lain niin vaatiessa.

Tietojen jakaminen ja luovuttaminen

 

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

  • DFC Nordic Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella,
  • DFC Nordic Oy:n emoyhtiölle Dollar Financial Group:lle Yhdysvaltoihin.
  • IDT Financial Services Limited -yhtiölle.
  • InComm Europe Limited -yhtiölle

Rekisteröidyn tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille ja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

  • viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa,
  • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä,
  • kohdassa 11 kuvattuja markkinointitarkoituksia. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa DFC Nordic Oy:n emoyhtiölle Dollar Financial Group:lle Yhdysvaltoihin.

Tietoturvallisuus ja tietojen säilytysaika

DFC Nordic Oy:n rekisteriseloste (saatavilla osoitteesta https://www.risicum.fi/rekisteriseloste) sisältää kuvauksen kerättyjen ja säilytettävien tietojen suojaamisesta sekä ajasta, jonka ajan tiedot säilytetään.

Suostumus tietojen käsittelyyn

Rekisteröimällä/antamalla tietosi suostut samalla siihen, että käytämme ja/tai luovutamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

a) yllä mainittuihin tarkoituksiin;

b) jotta valitut ulkopuoliset tahot voivat tuottaa tai ylläpitää palvelujamme;

c) sen mahdollistamiseksi, että ulkopuoliset tahot voivat tuottaa asiakas- ja tukipalveluja (mikä saattaa edellyttää tietojesi luovuttamista ko. tahoille yksinomaan näitä tarkoituksia varten);

d) voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme +358 200 300 33 (pvm/mpm) kieltääksesi milloin tahansa tietojesi käytön markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yhtiöille ja ulkopuolisille tahoille, jotka sijaitsevat sellaisissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa henkilötietojen suojauksen taso ei vastaa Suomen tasoa. Rekisteröimällä/antamalla tietosi, suostut tällaiseen henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Varmistamme aina, että kaikki yhtiöt ja ulkopuoliset tahot, joilla siirrämme tietojasi, ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

Evästeiden käyttö

DFC Nordic Oy:n verkkosivustot käyttävät evästeitä. Lisätietoja evästeiden käytöstä on saatavilla DFC Nordic Oy:n rekisteriselosteesta (saatavilla osoitteesta https://www.risicum.fi/rekisteriseloste).

Henkilötietojesi päivittäminen ja muuttaminen

Sinulla on tarkastusoikeus henkilötietoihisi.  Mikäli haluat milloin tahansa tarkastaa, päivittää tai muuttaa meille antamisia henkilötietoja tai kieltää niiden käyttämisen suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä, markkinatutkimuksissa tai jumarkkinointikilpailuissa, voit tehdä niin verkko-osoitteessa www.risicum.fi tai sähköpostitse asiakaspalvelu@risicum.fi tai postitse DFC Nordic Oy, PL 710, 20101 TURKU.

Rekisteriseloste

DFC Nordic Oy:n henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, johon sinun tulee tutustua, on saatavilla osoitteesta https://www.risicum.fi/rekisteriseloste.

Ulkopuolisten tahojen verkkosivustot

Tietosuojaselosteemme ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä sivustomme kautta. Sinun tulee näin ollen varmistua siitä, että olet tutustunut soveltuvaan tietosuojaselosteeseen ennen kuin annat mitään henkilötietoja ulkopuolisen tahon ylläpitämän verkkosivuston kautta.

Lapset ja internet

Emme nimenomaisesti kerää mitään tietoa lapsista ja katsomme, että lapsilla tulisi olla vanhempiensa suostumus ennen henkilötietojensa antamista. Kannustamme vanhempia osallistumaan lapsiensa internet-selailuun. Suosittelemme myös, että vanhemmat käyttävät suodatinteknologiaa valvoakseen lastensa pääsyä internetiin.

Muutokset tietosuojaselosteen

Ymmärrämme tietosuojan merkityksen asiakkaillemme ja verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Tarkastamme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti ja sen kulloisetkin muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.