Talousnäkymät Suomessa vuodelle 2017

Kotitalouksien talousnäkymät Suomessa vuodelle 2017

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden kasvu perustui vuonna 2016 kotimaiseen kysyntään ja erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuun. Palkansaajien ostovoima kasvoi viime vuonna nopeammin kuin kuuden edellisen vuoden aikana ja syynä tähän olivat muun muassa alhainen inflaatio ja veroasteen aleneminen. Suomen Hypoteekkiyhdistyksen talouskatsaus kertoo, että yksityinen kulutus on kasvanut erityisesti auto- ja vähittäiskaupassa ja rakentaminen on ollut aktiivista vuonna 2016. Asuntokauppa sen sijaan hiljeni hieman lainakaton lanseerauksen jälkeen.

Vuonna 2017 palkansaajien ostovoimaa tukevat veronkevennykset, joskin samalla ostovoimaa tulevat heikentämään inflaation nopeutuminen sekä työntekijöiden sosiaaliturvamaksujen nousu. Vuonna 2017 yksityinen kulutus ja rakentaminen Suomessa pitävät edelleen yllä talouden kasvua, ja samalla vientiyritysten paremmat näkymät alkavat vaikuttaa talouden kasvuun.

Rakentaminen ja peruskorjaustyöt vuonna 2017

Etenkin kasvukeskuksissa ja yliopistokaupungeissa on pulaa asunnoista ja vuokrien taso on viime vuosina noussut vähäisen tarjonnan ja asuntosijoittajien tuotto-odotusten vuoksi. Valtio tukee asuntorakentamista korkotuin ja takauslainoin, mikä lisää omalta osaltaan uudisrakentamista. Matala inflaatio pitää asuntorakentamisen ja peruskorjausten kustannuksia kurissa ja alhaalla olevat korot tukevat lainanottoa. Peruskorjauksia on syytä tehdä etenkin 1970-luvun vilkkaan rakentamiskauden aikana valmistuneisiin rakennuksiin. Yksityisten talouksien on mahdollista vähentää perusparannusten työkustannuksia verotuksessa kotitalousvähennyksen ansiosta.

Vuonna 2017 kotitalousvähennyksen vähennysprosentteja on korotettu edellisvuodesta, kun enimmäismäärä 2400 euroa on pysynyt samana. Kotitalousvähennystä kannattaa käyttää hyväksi, oli kyse sitten asunnon perusparannustyökustannuksista, kunnossapitotyöstä tai vaikkapa kotitaloustöistä. Koska vähennys on henkilökohtainen, pariskunnat voivat hakea vähennystä erikseen molemmille puolisoille. Vähennystä voi hakea ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yritykselle tai yrittäjälle maksetusta työkorvauksesta tai palkasta. Materiaalikuluista vähennystä ei makseta.

Suomen talous palaamassa kasvu-uralle vuonna 2017

Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan vuonna 2017 reilun prosentin verran. Tästä kasvusta osa on edelleen yksityisen kulutuksen ja rakentamisen ansiota, mutta myös vientivetoisten yritysten talous on lähdössä kasvuun. Kilpailukykysopimuksen ansiosta työvoimakustannukset ovat pienentyneet ja tämä lisää osaltaan vientiyritysten kilpailukykyä. Kun vienti kasvaa, syntyy uusia työpaikkoja ja sitä mukaa myös kotitaloudet hyötyvät.

Maailman talouden kasvu jäänee tänä vuonna vaisuksi ennen kaikkea maailman poliittisen epävarmuuden vuoksi. Iso-Britannian irtautuminen EU:sta, Saksan ja Ranskan vaalit sekä Yhdysvaltain uuden presidentin tuomat muutokset vaikuttavat maailman talouteen ainakin epäsuorasti. Venäjän pakotteiden odotetaan kevenevän vuoden 2017 aikana ja Suomen talouteen saattaa tästä olla pientä hyötyä. Kaiken kaikkiaan Suomen talouden kasvuodotukset ovat maltillisia, mutta samalla myös positiivisia.

Suomi nousukauden alussa

Ylen Taloustutkimuksella helmikuussa teettämän taantumakyselyn mukaan enemmistö kuluttajista uskoo taantuman päättyneen ja nousukauden olevan nyt alkamassa. Mielipidetutkimukseen vastasi 1004 henkilöä, joilta kysyttiin samalla kuluttajien ostovoimasta ja omasta taloudellisesta tilanteesta. Kahden vuoden takaisiin tuloksiin verrattuna kuluttajien oma taloudellinen tilanne ja ostovoima ovat pysyneet samanlaisina.

Mielipidemittausten tulosten perusteella nousukautta ei pystytä virallisesti julistamaan, mutta positiivisesta toiveikkuudesta tutkimustulokset antavat suuntaa. Suomalaisten mielipiteet kertovat ihmisten omista kokemuksista työpaikoilla ja ajatuksista, joiden mukaan pitkän taantuman jälkeen olemme jälleen uuden nousukauden alussa.

Takaisin tiedotteisiin